Thursday, May 26, 2011

Allah tumpaskan tentera bergajah

SURAH al-Fil mengandungi lima ayat. Ia termasuk dalam kategori surah Makiyyah dan diturunkan selepas surah al-Kafirun.

Hubungan surah ini dengan surah al-Humazah ialah dalam surah al-Humazah, Allah SWT menjelaskan bahawa harta tidak dapat menjauhkan daripada seksaan Allah SWT. Dalam surah ini Allah SWT menyatakan bukti tentang perkara di atas menerusi kisah tentera bergajah.

Seorang panglima tentera Habsyah yang menguasai Yaman bercita-cita menyerbu dan meruntuhkan Kaabah yang dimuliakan supaya orang Arab tidak melakukan ibadah haji di sana.

Dia menuju Mekah diiringi tentera yang ramai dan gajah yang banyak bagi menambahkan rasa takut pada orang ramai. Dia terus mara sambil mengalahkan sesiapa saja yang dijumpainya, sampai ke al-Mughammas iaitu suatu tempat yang berdekatan kota Mekah.

Dia kemudian mengirim utusan kepada penduduk Mekah memberitahu bahawa tujuan kedatangannya bukan untuk berperang dengan mereka, tetapi meruntuhkan Baitullah.

Mereka ketakutan, lalu mencari perlindungan di puncak-puncak gunung sambil melihat apa yang akan dia lakukan. Pada hari kedua penyakit cacar dan campak mula menular di kalangan tentera Habsyah.

Ikrimah mengatakan, itu adalah permulaan penyakit cacar yang menular di negara Arab. Wabak itu menimpa mereka dengan kesan yang tidak ada tandingannya. Di mana daging mereka berguguran sehingga mereka dan panglima lari ketakutan.

Panglima mereka juga terkena wabak tersebut dan dagingnya terus tanggal sedikit demi sedikit, seketul demi seketul, akhirnya dada mereka terbelah dan mati di San'a.

Bagaimanapun pada ulama berkhilaf pendapat mengenai bilada itu berlaku. Ada tiga pandangan mengenai, iaitu:

i. Pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Ini pendapat yang asah yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama seperti pendapat Ibn Kathir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah.

ii. Ia berlaku selepas 40 tahun peristiwa serangan gajah. Ini pendapat Muqatil.

iii. Kelahiran berlaku 23 tahun selepas serangan tersebut. Ini pendapat al-Kalbi, Ubaid bin Umair dan Abu Soleh.

Firman Allah SWT: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Kaabah) itu sia-sia?

Perkataan tidakkah kamu memperhatikan ditafsirkan dengan dua pendapat:

i. Tidakkah kamu diberitahu dan dikhabarkan seperti pendapat al-Farra'.

ii. Tidakkah kamu mempelajari sebagaimana kata al-Zajjaj.

Sayid Qutub berkata: "Tidakkah rancangan jahat mereka gagal dan tidak mencapai sasarannya sama seperti orang yang sesat jalan dan tidak sampai kepada tempat yang dituju."

Mungkin dengan pertanyaan ini Allah mahu mengingatkan kaum Quraisy terhadap nikmat-Nya kepada mereka iaitu nikmat menjaga dan memelihara rumah Kaabah semasa mereka tidak berdaya menghadapi serangan tentera bergajah yang kuat.

Tentera Allah dalam bentuk burung

Firman Allah SWT: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.

Perkataan ababil ditafsirkan dengan lima pendapat:

i. Dalam bentuk berselerakan datangnya burung tersebut dari sana ke sini dengan segenap penjuru. Inilah pendapat Ibn Mas'ud dan al-Akhfash.

ii. Burung tersebut datang selepas satu kumpulan dan datang kumpulan yang lain. Inilah pendapat Ibn Abbas, Mujahid dan Muqatil.

iii. Burung tersebut datang dengan jumlah yang banyak. Inilah pendapat al-Hasan dan Thawus.

iv. Burung tersebut datang dalam bentuk berkumpulan diikuti dengan kumpulan yang lain. Inilah pendapat Ata' dan Abu Soleh.

v. Ia mempunyai pelbagai jenis warna sebagaimana pendapat Zaid bin Aslam.

Para ulama khilaf berkenaan sifat burung tersebut iaitu:

i. Burung tersebut mempunyai belalai dan kuku seperti kuku anjing. Inilah pendapat Ibn Abbas.

ii. Ikrimah berkata: Kepala mereka seperti binatang buas.

iii. Ibn Ishak berpendapat: Mereka seumpama binatang helang yang menyambar.

Begitu juga mereka khilaf berkenaan warna burung tersebut:

i. Warnanya hijau sebagaimana pendapat Ikrimah dan Said bin Jubair.

ii. Warnanya hitam sebagaimana pendapat Ubaid bin Umair.

iii. Warnanya putih sebagaimana pendapat Qatadah.

Firman Allah SWT: Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar.

Berkenaan dengan burung yang membawa batu seperti kata Qatadah: Setiap seekor burung membawa tiga biji batu, dua biji batu di kakinya, manakala sebiji lagi di muncungnya.

Al-Maraghi berkata: "Allah SWT mengirimkan sekawan burung yang membawa batu kering yang dijatuhkan kepada anggota-anggota tentera itu menyebabkan mereka menderita penyakit cacar atau campak dan membawa maut."

Kemungkinan juga binatang yang terbang itu terdiri daripada jenis nyamuk atau lalat membawa kuman penyakit. Atau batu itu daripada tanah liat yang kering dan beracun yang diterbangkan angin lalu melekat pada kaki-kaki burung itu.

Jika tanah liat itu menyentuh tubuh maka racun itu akan meresap dan melukakan apa yang mengenainya dan berakhir dengan kerosakan tubuh serta keguguran dagingnya.

Jelas bahawa lalat membawa kuman penyakit. Seekor lalat yang membawa kuman boleh menyebabkan manusia dijangkiti penyakit dan menular kepada semua orang.

Oleh yang demikian, jika Allah SWT menghendaki membinasakan sejumlah besar tentera dengan seekor nyamuk sahaja, ia bukanlah suatu perkara yang mustahil bagi-Nya.

Ini mengandungi petunjuk yang lebih kuat terhadap kekuasaan Allah SWT dan kebesaran kekuasaan-Nya berbanding kebinasaan mereka yang disebabkan oleh burung-burung besar dan kejadian aneh yang boleh memusnahkan manusia.

Selain itu, ia juga menunjukkan kelemahan manusia dan kehinaannya di hadapan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sebabnya, mereka adalah makhluk yang dapat dibinasakan oleh seekor lalat, digigit nyamuk di tempat tidurnya dan ditimpa sakit oleh hembusan angin.

Imam Muhammad Abduh berkata: "Bagi orang yang kejam ini yang hendak merobohkan Baitu al-Haram, Allah SWT mengirimkan sesuatu yang dapat membawa kuman penyakit cacar atau campak yang kemudiannya akan membinasakannya dan kaumnya sebelum sempat masuk kota Mekah."

Perkara ini merupakan nikmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada penduduk Tanah Haram-Nya meskipun mereka penyembah berhala kerana melindunginya dengan kekuatan agama-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW meskipun Allah SWT menimpakan bencana kepada musuh-musuhnya iaitu tentera bergajah yang ingin menghancurkan Baitu al-Haram yang tidak berdosa itu.

Firman Allah SWT: Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Selepas terkena batu, tubuh badan mereka jatuh berguguran sedikit demi sedikit sebesar hujung jari dan akhirnya terbelah dadanya hingga binasa.

Abdul Muttalib berkata: "Burung tersebut amat pelik." Lalu beliau pernah menghantar anaknya Abdullah untuk melihat apa yang terjadi kepada puak Abrahah dan pulang seraya melaporkan semuanya binasa.

Kemudian Abdul Muttalib keluar bersama dengan rakannya untuk mengambil harta yang ditinggalkan. Ada pendapat mengatakan bahawa tidak seorang pun yang selamat kecuali Abu Yaksum, di mana burung sentiasa mengekorinya dari atas kepalanya, sedangkan dia tidak perasan sehingga sempat masuk bertemu al-Najashi dan mengkhabarkan dengan peristiwa yang berlaku.

Setelah selesai kata-katanya, burung tersebut melepaskan batu dan akhirnya dia mati. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT memperlihatkan kepada al-Najashi tentang bagaimana Allah SWT membinasakan kaum tersebut.

Hanya Allah SWT sahaja yang dapat memberi hidayah dari kesesatan. Semoga Allah selamatkan kita dari sebarang bala dan bencana.

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD ALBAKRI

Teknologi mudahkan jambatan silaturahim

HARI ini, jalinan ukhuwah menjadi semakin mudah dengan adanya pelbagai medium untuk mengukuhkan ikatan silaturrahim dengan memanfaatkan teknologi masa kini seperti e-mel, khidmat pesanan ringkas (SMS), laman-laman sosial seperti Facebook dan lain-lain serta tidak ketinggalan melalui telefon.

Namun ramai yang tidak menyedari bahawa antara rahsia yang boleh mengeratkan hubungan silaturrahim, dan kasih sayang antara sesama ahli masyarakat ialah mengucapkan salam dan bertanya khabar tentang diri masing-masing.

Rasulullah SAW menunjukkan cara yang mudah dalam mewujudkan hubungan silaturrahim antara masyarakat Islam iaitu melalui:

* Mengucapkan salam ketika bertemu.

* Menyahut panggilannya jika dipanggil

* Mendoakan ketika bersin..

* Menziarahi ketika sakit/kematian.

* Menolong ketika kesempitan

* Memenuhi undangan apabila dijemput.

Perhubungan yang baik ini mesti dilakukan secara berterusan bertepatan dengan petunjuk Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya.

Kita boleh gunakan kesempatan hari-hari perayaan untuk menjalinkan hubungan silaturrahim yang lebih erat antara ahli keluarga, sahabat dan jiran.

Amalan ziarah-menziarahi mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam terutama sekali dalam menghubung dan merapatkan ikatan ukhuwah sesama Islam.

Agama Islam sangat menggalakkan umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan tautan silaturrahim dan ukhuwah.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu, dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar kamu beroleh rahmat. (al-Hujurat: 110).

Bagi mencapai matlamat sebenar amalan ziarah-menziarahi ini terdapat adab-adab yang perlu difahami dan dihayati oleh setiap Muslim untuk meraih keredaan dan rahmat ilahi.

Ikatan ukhuwah Islamiah yang erat dan kukuh di kalangan umat Islam merupakan elemen yang amat penting ke arah merealisasikan visi dan misi perpaduan ummah sama ada di peringkat nasional mahupun antarabangsa.

Perpaduan ummah yang jitu di semua peringkat mampu mengangkat keunggulan martabat umat Islam di persada dunia.

Silaturrahim juga merupakan tunjang utama kekuatan ummah dengan syarat ia diasaskan dengan ketakwaan dan berlandaskan syariat. Ia boleh menjauhkan manusia daripada hasad dengki dan fitnah.

Silaturrahim juga boleh mengukuhkan hubungan dengan Allah SWT kerana dapat membentuk akhlak manusia lebih baik daripada sebelumnya.

Seandainya jalinan silaturrahim diabaikan, ia bukan sahaja merenggangkan hubungan dengan Allah tetapi juga memisahkan kasih sayang antara sesama manusia.

Orang yang paling berhak mendapat keakraban silaturahim daripada kita adalah orang yang hampir dengan kita.

Antaranya, ibu bapa dan kaum kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan pertalian darah dan seterusnya orang-orang lain di luar lingkungan ini termasuklah jiran tetangga.

Allah SWT memerintahkan agar manusia berbuat baik terhadap jiran tetangga, sama ada jiran tetangga yang dekat ataupun yang jauh. Ini jelas sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membanggakan dirinya. (al-Nisa': 36)

Untuk menjalinkan silaturrahim sebenarnya bukanlah sukar. Apa yang penting ialah keinginan untuk bersilaturrahim dalam diri manusia, tidak sombong, mengenepikan keegoan, kebencian dan dendam dan digantikan dengan perasaan kasih sayang, bersabar terhadap perbuatan yang menyakitkan dan berbuat baik serta bergaul bersama mereka dengan akhlak yang mulia.

Tanggungjawab untuk membina semula silaturrahim yang retak bukan sahaja terletak kepada dua pihak yang bermusuhan tetapi sanak saudara atau kawan-kawan yang mengetahui tentang perkara ini.

Orang tengah yang boleh mendamaikan dan menyambung semula silaturrahim yang terputus dalam masyarakat adalah mereka yang terpuji.

Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Orang yang menjalinkan hubungan kekeluargaan bukanlah mereka yang membalas sesuatu kebaikan, tetapi adalah mereka yang menyambungkan (menjalinkan semula) suatu perhubungan yang telah terputus. (riwayat Bukhari)

Hubungan baik

Rasulullah SAW membimbing amalan baik yang wajar dilaksanakan oleh seseorang untuk mewujudkan hubungan baik antara satu sama lain.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Dan sesiapa yang menghindarkan kesusahan seorang Muslim, Allah akan menghindarkan satu daripada kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan satu kesulitan di dunia, Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi hamba itu sentiasa menolong saudaranya. Sesiapa yang menghindari merosakkan hak dan kehormatan saudaranya, Allah akan menghindarkan wajahnya daripada api neraka pada hari kiamat. (Muttafaq 'Alaih)

Marilah kita sama-sama akrabkan kembali hubungan silaturahim sesama umat. Hulurkan tangan mohon kemaafan agar dapat meraih kejayaan dan kecemerlangan bersama sama ada di dunia dan akhirat.

Natijahnya kita akan terasa indah apabila setiap saat kita boleh bertegur sapa, mengisi hari dengan senyuman dan semangat kebersamaan antara keluarga, sahabat, rakan sekerja termasuklah mereka yang berlainan agama dan etnik dengan kita.

Oleh DR. HUZAIMAH ISMAIL

Wednesday, May 25, 2011

Nabi SAW luka dibaling batu

DI KALANGAN kita sudah tentu pernah mendengar bahawa Rasulullah mengalami luka yang agak parah ketika Perang Uhud. Walaupun dikelilingi pahlawan Islam namun dalam satu kejadian baginda parah apabila seketul batu yang agak besar melayang tepat mengenai baginda.

Batu itu dikatakan dibaling oleh pihak musuh iaitu Utbah bin Abu Waqqas (dalam setengah riwayat yang lain, baginda sebenarnya dipanah tepat mengenai topeng muka besi yang dipakai).

Batu tersebut tepat mengenai muka baginda menyebabkan luka yang teruk walaupun baginda memakai topeng besi ketika itu.

Bayangkan kuat dan besarnya batu yang dibaling sehingga topeng daripada besi itu pecah. Akibatnya serpihan batu yang pecah itu menusuk menembusi pipi Rasulullah dan sebatang gigi baginda turut patah.

Baginda juga dikatakan diserang oleh seorang tentera berkuda dari pihak musuh, iaitu Abdullah bin Qamiah.

Abdullah melibas pedangnya pada bahu baginda, namun tidak berhasil untuk mengoyak baju besi apatah lagi mencederakan baginda.

Namun akibat tetakan itu dikatakan baginda rasa sakit pada bahu itu lebih sebulan lamanya.

Akibat tidak puas hati baginda tidak berjaya dibunuh, Abdullah lagi sekali cuba menetak baginda dengan kuat sehingga perisai kepala dan muka daripada rajutan rantai besi terpecah dua dan menambahkan lagi kecederaan muka yang dialami oleh baginda.

Abdullah ketika itu berkata: "Rasakanlah kau wahai Muhammad, akulah anaknya Qamiah (Qamiah yang bermakna orang yang hina)!"

Sambil membersihkan darah di wajahnya, baginda Rasulullah pun menjawab: "Semoga Allah SWT menghina kamu!"

Ketika itu datanglah para sahabat yang lain membantu baginda. Namun dalam keadaan luka dan kesakitan itu, baginda terjatuh dalam sebuah lubang.

Lubang itu dikatakan digali oleh seorang musuh, iaitu Abu Amir Ar Rahib. Abu Amir sengaja berbuat demikian bagi memerangkap dan mencederakan tentera Muslim terutama baginda sendiri.

Lubang tersebut agak dalam yang menyebabkan baginda tidak mampu keluar. Datang seorang sahabat, iaitu Talhah bin Ubaidullah melompat masuk ke dalam lubang itu.

Lalu dia membongkokkan badannya bagi membolehkan Rasulullah memanjat dan memijak bahunya dan mengangkat nabi ke atas. Ali bin Abi Talib pula menyambut tangan nabi daripada atas lubang itu.

Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah membantu nabi dengan membukakan topeng muka besi pada baginda itu. Setelah dibuka didapati ada serpihan besi topeng itu yang mencucuk pipi baginda lalu Abu Ubaidah menggigit serpihan itu dan dicabutnya. Lalu baginda dibawa berlindung di penjuru Bukit Uhud untuk dirawat.

Pihak musuh berusaha pelbagai cara bagi menembusi benteng para sahabat yang mengelilingi dan melindungi baginda.

Namun, semua usaha itu gagal kerana kukuhnya 'benteng manusia' para sahabat.

Perawi Imam al-Kisaei

DI kalangan qiraat tujuh terdapat qiraat yang tidak lagi diamalkan seperti Qiraat Ibn Kathir, Ibn 'Amir, Imam Hamzah dan Qiraat al-Kisai.

Namun Qiraat al-Kisai melalui dua perawinya Abu al-Harith dan al-Duri masih boleh dipelajari melalui talaqqi dengan guru yang mempunyai sanad.

Semua usul Qiraat Tujuh dan khilaf kalimah dalam surah atau disebut Farsy disenarai dan dicatat dalam bentuk nadham oleh tokoh ilmu qiraat iaitu Imam Syatibiy (meninggal pada tahun 590 hijrah) melalui kitabnya Hirz al-Amani wa wajh al-Tahani atau terkenal dengan Matan Syatibiy.

Metod pengajaran ilmu Qiraat pula mestilah menghafaz matan Syatibiy ini dan guru akan memperkenalkan kaedah membaca qiraat secara jamak.

Dengan maksud semua khilaf qiraat yang ada dalam sesuatu ayat akan dibaca pelajar bermula dengan Qiraat Nafei hingga Qari yang ketujuh iaitu Imam al-Kisai.

Maksud penulis, Qiraat al-Kisaei tidak diamalkan dalam sudut menjadikannya bacaan rasmi negara Islam sebagaimana riwayat Hafs daripada Imam 'Asim yang kebanyakan dunia Islam membacanya.

Begitu juga riwayat Warsy yang mendominasi negara Islam di utara Afrika atau riwayat Qalun yang menjadi bacaan umat Islam di Libya. Namun Qiraat al-Kisaei kini tidak dijadikan riwayat rasmi di mana-mana negara Islam.

Walaupun begitu, Qiraat al-Kisaei pada satu masa dahulu diamalkan di Kufah iaitu tempat Imam al-Kisaei bermukim. Ramai ulama meriwayat Qiraat al-Kisaei melalui perawinya Abu al-Harith dan al-Duri.

Secara umumnya bacaan al-Kisaei ada persamaan dengan bacaan gurunya Imam Hamzah khususnya pada imalah kalimah yang mempunyai huruf ya diakhirnya.

Kelainan Qiraat al-Kisaei berbanding Qiraat Tujuh yang lain adalah membaca imalah pada ha ta'nith yang berada pada akhir kalimah seperti al-malaikah.

Perawi pertama yang meriwayat Qiraat al-Kisaei ialah Abu al-Harith al-Baghdadi. Menurut Al-Dani, Abu al-Harith adalah murid terunggul al-Kisaei dan bertalaqqi dengannya.

Abu al-Harith menjadi penyambung penyebaran Qiraat al-Kisaei. Ramai yang bertalaqqi dengannya antaranya Salamah Ibn 'Asim, Muhammad Ibn Yahya al-Kisaei al-Soghir dan al-Fadhl Ibn Syazan Ya'qub Ibn Ahmad. Abu al-Harith meninggal dunia sekitar tahun 200 hijrah.

Perawi kedua al-Kisaei ialah Abu Umar al-Duri. Jika dilihat senarai para perawi Qiraat bermula dari perawi Imam Nafei' hinggalah perawi Imam Ketujuh Imam al-Kisaei kita dapati semuanya orang yang berbeza. Kecuali al-Duri yang menjadi perawi Imam Abu Amru dan al-Duri juga adalah perawi kepada Imam al-Kisaei.

Al-Duri meriwayat Qiraat Abu Amru melalui perantaraan yang merupakan murid kepada Abu Amru iaitu Yahya al-Yazidi. Manakala Qiraat al-Kisaei, beliau meriwayat secara talaqqi daripada gurunya al-Kisaei.

Justeru dalam buku Qiraat apabila menyatakan tentang bacaan al-Duri, mereka akan menyebut al-Duri al-Kisaei atau menyebut al-Duri Abu Amru bagi mengelak kekeliruan mana satukah al-Duri yang dikehendaki.

Dengan berakhirnya cerita Imam al-Kisaei dan perawinya maka sempurnalah pengenalan Qiraat Tujuh yang merupakan qiraat mutawatirah dan kesemuanya sah dibaca dalam sembahyang.

Keyakinan tidak hilang dengan keraguan

KAEDAH fiqh yang kedua adalah al-Yaqiin la Yuzaal bil al-Syak (Keyakinan tidak hilang dengan keraguan). Ia bermaksud sesuatu perkara yang sudah diyakini, apabila timbul keraguan selepas itu tidak akan menjejaskan keyakinan yang ada.

Ia juga bermaksud keyakinan yang asal tidak boleh ditinggalkan hanya disebabkan keraguan atau syak. Ia berasaskan banyaknya nas yang menunjukkan apabila berlakunya syak, maka perlu kembali kepada keyakinan asal.

Kaedah yang kedua ini sebenarnya mempunyai elemen yang agak sama dengan kaedah fiqh yang pertama. Persamaan antara keduanya ialah mempunyai perkaitan dengan hati.

Dalam kaedah yang kedua ini terdapat dua perkara iaitu yakin dan syak. Keyakinan adalah suatu perasaan dalam hati seseorang apabila dia memperolehi kepercayaan jitu terhadap sesuatu perkara disebabkan terdapatnya qarinah atau bukti-bukti yang kukuh.

Syak pula ialah sesuatu keraguan dalam hati seseorang apabila ketiadaan bukti kukuh atau mempunyai bukti yang tidak meyakinkan. Justeru, apabila berlaku pertembungan di antara yakin dan syak, maka keyakinan tersebut akan diambil kira.

Islam mengajar kita supaya berusaha mengelakkan sesuatu yang boleh mendatangkan syak. Ini adalah kerana syak boleh menimbulkan kekeliruan dan dalam banyak keadaan, ia boleh mendatangkan kesusahan kepada kita.

Sebagai contoh, dalam urusan hutang, apabila seseorang itu berhutang, maka dia perlu menulis perjanjian atau merekodkan maklumat hutang tersebut seperti jumlah hutang yang dibuat, masa pembayaran, kaedah pembayaran sama ada sekali gus, berkala dan sebagainya.

Merekodkan hutang dalam bentuk bertulis yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak amatlah digalakkan dalam Islam berdasarkan ayat al-Quran yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…. (al-Baqarah: 282)

Saranan dan galakkan ini sebenarnya untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan yang mungkin tercetus akibat dari kesamaran dan kekaburan maklumat pada masa hadapan.

Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat lari dari terlupa. Oleh kerana itu, Islam telah mendatangkan penyelesaian kepada permasalahan ini. Antaranya, kita kembali kepada perkara yang meyakinkan.

Rasulullah SAW telah mengajarkan beberapa asas untuk kita mengatasi masalah syak.

Antara ajaran Baginda SAW dalam memberi panduan bagaimana mengatasi syak dalam solat adalah melalui sebuah hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri: Jika seseorang dari kamu ragu-ragu ketika solat, dia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dikerjakannya; tiga atau empat, maka ketepikanlah keraguan tersebut dengan keyakinan. (riwayat Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu berada dalam keadaan syak sama ada dia telah menunaikan berapa rakaat, maka perlu mengambil kira bilangan yang sedikit kerana ia meyakinkan dan tidak terjejas dengan keraguan.

Demikian juga seseorang yang telah mengambil wuduk, namun selepas itu dia terlupa sama ada sudah terbatal ataupun tidak, maka dia dikira masih berada dalam keadaan berwuduk.

Ia berdasarkan hadis nabi SAW daripada Abu Hurairah r.a: Jika seseorang kamu merasakan sesuatu didalam perutnya, kemudian timbul keraguan dengan sebabnya, apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak? Maka janganlah dia keluar dari masjid sehingga dia telah mendengar bunyi atau mencium bau. (riwayat Bukhari dan Muslim)

Terdapat beberapa pecahan di bawah kaedah ini. Antaranya: "Sesuatu yang diyakini tidak akan terbatal kecuali dengan keyakinan". Contoh aplikasi ini ialah apabila seseorang itu yakin dia telah berwuduk namun syak adakah batal ataupun tidak, maka dia dikira masih berwuduk.

Kaedah pecahan yang seterusnya adalah: "Asal sesuatu ialah kekal sebagaimana sedia ada". Contoh aplikasi kepada kaedah pecahan ini adalah jika seseorang yang berpuasa makan pada waktu petang tanpa berijtihad sama ada sudah masuk waktu berbuka atau belum. Kemudian datang keraguan padanya sama ada sudah terbenam matahari atau tidak, maka puasanya terbatal kerana mengikut asalnya tidak terbenam matahari.

Adapun, seseorang yang bersahur pada akhir malam dan dia syak sama ada sudah terbit fajar ataupun belum, maka dikira sebagai sah puasanya kerana asalnya adalah kekal malam.

Demikianlah beberapa contoh dalam membicarakan kaedah fiqh yang kedua ini. Mudah-mudahan akan memberikan sedikit gambaran bagaimana para ulama melihat hukum-hakam melalui perspektif fiqh.

Bacaan imam mesti tepat

BERTUGAS sebagai imam tidak semudah yang dilihat. Pada masa kasar, tugas mereka nampak mudah kerana hanya mengimamkan solat fardu lima waktu.

Namun, realitinya, tugas imam jauh lebih berat. Sebabnya, selain mengimamkan solat, imam juga bertanggungjawab memastikan masjid atau surau sentiasa dimakmurkan dengan pelbagai aktiviti termasuk sukan dan ekonomi.

Pendek kata, masjid atau surau perlu dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak terhad kepada ibadat khusus untuk solat dan kelas-kelas agama sahaja.

Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sekarang, para imam juga perlu sekurang-kurangnya mengambil tahu dan menggunakan kemudahan tersebut terutama untuk menjadikan persembahan kuliah lebih menarik.

Kelebihan solat berjemaah berbanding solat bersendirian memang sudah diketahui umum iaitu disebutkan ganjarannya adalah 27 kali ganda. (hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam semua bidang tugas imam, yang paling penting dan sentiasa diperhatikan oleh jemaah adalah kefasihan dan ketepatan bacaan imam.

Pendek kata, sebutan para imam perlu tepat dalam segi tajwid dan makhrajnya. Jika imam boleh membaca semerdu Imam Besar Masjidil Haram iaitu Dr. Sheikh Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais atau pun seperti Imam Besar Masjid Negara, Tan Sri Syaikh Ismail Mohamad pastinya jemaah akan 'terhibur' mendengarkan alunan ayat-ayat al-Quran dalam solat.

Dengan demikian, insya-Allah lebih ramai akan tertarik untuk solat berjemaah di masjid atau surau-surau yang senibinanya indah di negara kita.

Dalam aspek bahasa, imam bermaksud seseorang yang di hadapan atau penunjuk jalan, arah dan tempat.

Dalam segi istilah, imam adalah pemimpin rohani yang membantu dan membimbing ke arah mencapai keredaan Allah.

Imam juga adalah pemimpin institusi yang memberi bimbingan secara praktikal bagi mencapai matlamat suci dan tinggi nilainya.

Demikian takrif imam oleh Penolong Pengarah Cawangan Kajian Syariah, Bahagian Penyelidikan Jawi, Abd. Fatah Yusof dalam kertas kerjanya 'Tatacara Profesion Imam'.

Ia disampaikan pada Kursus Imam dan Bilal Surau peringkat Zon 3, di Masjid Asy-Syakirin di Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur (KLCC), baru-baru ini.

Kursus sehari anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi) itu disertai oleh 100 peserta yang majoritinya adalah imam dan bilal daripada 52 surau dalam zon berkenaan.

Kursus dibahagikan kepada dua bahagian iaitu teori pada sebelah pagi dan latihan dalam kumpulan (LDK) bermula selepas solat zuhur.

Abd. Fatah berkata, etika seseorang imam adalah berilmu, beramal, berakhlak mulia, menjauhi daripada fitnah dan tohmah, mengamalkan cara hidup yang bersih, tidak merokok dan disukai para jemaah.

Katanya, antara yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang berkuasa seperti Sultan atau wakilnya, imam yang dilantik, penduduk tempatan, orang yang lebih alim dalam bidang fikah dan yang lebih alim tentang al-Quran.

"Mengapa penduduk tempatan atau orang setempat lebih berhak menjadi imam kerana mereka lebih tahu keadaan masyarakat setempat.

"Adakalanya ahli jemaah suka imam membaca surah yang ringkas dan juga wirid yang sederhana panjangnya waktu subuh. Antara alasannya, ramai yang bekerja," katanya.

Menurut Abd. Fatah, seseorang itu makruh menjadi imam jika melakukan perkara bidaah yang tidak membawa kepada kafir dan tidak disukai oleh kebanyakan makmum kerana perangai keji seperti banyak ketawa.

"Demikian juga imam yang banyak melakukan kesalahan dalam bacaan tetapi tidak membawa kepada perubahan makna, orang yang tidak fasih sebutannya dan orang yang tidak berhati-hati daripada najis," jelasnya.

Mengenai rungutan oleh sebilangan jemaah tentang imam, Abd. Fatah berkata, antara penyelesaiannya imam perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan berlapang dada menerima teguran.

"Para imam juga jangan bawa sentimen kepartian dalam tugas seharian dan perlu peka dengan perkembangan isu semasa," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Kariah, Jawi, Hashim Salleh mengucapkan syabas kepada para peserta kursus kerana hadir walaupun hari itu adalah cuti umum Hari Wesak.

Katanya, semangat sedemikian penting dalam usaha menimba ilmu dan menambah kemahiran bagi mempertingkatkan lagi mutu profesion imam dan bilal.

"Hal ini perlu diberi perhatian kerana kita bertugas di ibu kota yang menjadi tumpuan penghijrahan masyarakat luar bandar, jadi kita perlu sesuaikan manhajnya.

"Kita akan susul dengan kursus lain selepas ini agar para imam dan bilal mendapat pendedahan yang berterusan," kata beliau.

Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penutupan kursus tersebut. Hadir sama, Ketua Imam Masjid Asy-Syakirin yang juga Penyelaras Zon 3, Mohd. Abd. Nasir Abdullah.

Hashim kemudiannya menyampaikan sijil penyertaan kepada wakil peserta, Mohd. Ali Abdullah.

Pada sebelah petangnya, para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut bidang tugas masing-masing.

Para imam dan bilal dibahagikan 12 orang dalam setiap kumpulan dengan seorang fasilitator.

Antara penekanan bagi imam adalah semakan bacaan al-fatihah, beberapa surah lazim dan hal berkaitan tajwid.

Bagi para bilal pula, selain penekanan kepada bacaan al-fatihah, mereka juga membuat demonstrasi azan.

Syafaat nabi sesudah wafat

ADA dakwaan sesetengah orang bahawa meminta syafaat atau istighozah (memohon pertolongan) daripada nabi SAW hanya dibolehkan ketika baginda hidup maka kita menjawab: Sesungguhnya beristighozah dan bertawassul; jika keharusannya dikaitkan dengan hidupnya pihak yang diminta pertolongan, maka ketahuilah, bahawa para nabi dan hamba-hamba Allah yang diredai itu tetap hidup di alam kubur mereka.

Jika tiada dalil lain untuk membenarkan keharusan bertawassul dan beristighozah dengan Rasulullah SAW setelah wafat, kecuali dengan menggunakan qias atau analogi terhadap tawassul dan istighozah dengan Baginda SAW ketika masih hidup, maka itupun sudah cukup, kerana kita meyakini bahawa Rasulullah SAW tetap hidup di alam barzakh.

Baginda SAW selalu memerhatikan umatnya. Dengan izin Allah SWT, nabi SAW menguruskan keadaan mereka dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Selawat yang mereka ucapkan diperlihatkan kepada baginda SAW. Salam yang mereka berikan juga sampai kepada baginda SAW, meskipun mereka sangat ramai.

Orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang keadaan roh dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Terutamanya terhadap roh yang mempunyai kedudukan yang tinggi, iaitu roh para rasul dan nabi, hatinya akan terbuka untuk mempercayai dan mengimani perihal kehidupan para roh.

Lebih-lebih lagi, terhadap induk segala roh, dan cahaya yang menyinari segala cahaya, iaitu Nabi Muhammad SAW.

Jika memohon syafaat, istighozah atau bertawassul dengan Rasulullah SAW itu dinilai sebagai syirik dan kufur sebagaimana yang disangkakan, adalah tidak wajar ia diharuskan pada satu keadaan sahaja, semasa hayat Baginda SAW tidak pada keadaan yang lain. Sebabnya, perbuatan syirik itu menjadi kemurkaan Allah dalam semua keadaan.

Dakwaan bahawa orang yang sudah mati tidak mampu melakukan apa-apa, adalah dakwaan yang batil. Jika dakwaan tersebut didasarkan kepada kepercayaan mereka bahawa mayat itu menjadi tanah, jelas itu merupakan suatu kebodohan dan kejahilan. Mereka jahil tentang hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Bahkan, mereka juga jahil tentang firman Allah SWT yang menegaskan bahawa roh-roh itu tetap hidup dan kekal setelah terpisah daripada jasad. Mereka juga jahil tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah menyeru mayat yang ada di dalam kubur ketika Perang Badar.

Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan salam kepada ahli kubur, dan menyeru mereka dengan sabdanya: "Semoga kesejahteraan dilimpahkan ke atas kalian, wahai penghuni perkampungan (kubur) ini!"

Dalil yang lain adalah tentang azab dan nikmat kubur bagi penghuni kubur, nas-nas yang menceritakan tentang roh-roh yang selalu datang dan pergi kepada roh-roh yang lain. Banyak lagi dalil yang ditetapkan oleh Islam dan diakui oleh para ilmuwan, dulu dan kini.

Bagaimanapun, kami membataskan perbicaraan hanya mengikut soalan berikut: Apakah mereka percaya atau tidak bahawa orang yang mati syahid itu hidup di sisi Tuhannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Quran?

Jika mereka tidak mempercayainya, kami tidak berminat berbincang dengan mereka, kerana mereka telah membohongi al-Quran yang mengatakan: Dan janganlah kamu mengatakan (bahawa) sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang yang mati; bahkan mereka itu orang-orang yang hidup (dengan keadaan hidup yang istimewa) tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. (al-Baqarah: 154)

Jika mereka mempercayainya, maka kami katakan pula kepada mereka: Sesungguhnya para nabi dan kebanyakan orang soleh lain; yang tidak mati syahid; seperti sesetengah para sahabat besar r.a, adalah lebih mulia daripada orang-orang yang mati syahid tanpa diragui lagi.

Jika jelas diakui bahawa para syuhada itu hidup di dalam kuburnya, maka menetapkan bahawa hidupnya orang yang lebih mulia daripada golongan syuhada adalah lebih patut dan lebih layak. Lebih-lebih lagi, hidupnya para nabi itu disebut secara jelas dalam hadis-hadis sahih.

Jika telah thabit kehidupan yang khusus dan istimewa selepas mati bagi golongan yang mulia ini, maka apakah lagi penghalang menurut pandangan akal yang menyekat daripada beristighozah dan meminta pertolongan kepada Allah melalui roh mereka ini?

Makan ikut cara Islam

Makanan dan minuman adalah bahan asas yang paling penting di dalam kehidupan seharian seseorang manusia. Ia adalah suatu keperluan yang tidak dapat diabaikan kerana kesihatan dan kekuatan seseorang itu sebahagian besarnya bergantung kepada makanan dan minuman yang diambil selain ketentuan Allah SWT.

Rasulullah SAW pernah menggambarkan di dalam hadis baginda kedudukan orang yang sihat antaranya, sesiapa yang mempunyai pencarian yang cukup (rezeki yang banyak) dan mempunyai tahap kesihatan yang baik seolah-olah seseorang itu merasakan dunia ini dia yang punya. (riwayat Tirmizi)

Manusia memerlukan makanan disebabkan beberapa perkara faktor:

* Membekalkan haba dan tenaga bagi menjaga dan mengekalkan suhu badan, bagi tugas-tugas pernafasan dan aliran darah, membantu fungsi otot serta proses penggantian zat dalam badan (metabolisme badan).

* Membentuk tisu-tisu baru dalam tempoh pertumbuhan badan dan juga untuk membaiki tisu-tisu yang sudah reput atau mati dan rosak . Kanak-kanak memerlukan bekalan yang mencukupi agar proses pembesaran mereka tidak terbantut.

* Untuk mengawal aktiviti pelbagai organ tubuh badan terutamanya jantung.

Makanan

Walaupun makanan adalah keperluan utama tetapi pengambilannya tidaklah boleh sewenang-wenangnya.

Dalam hal ini Rasulullah SAW yang menyatakan antara lainnya yang bermaksud: "Kami adalah suatu kaum yang tidak akan makan kecuali lapar dan apabila kamu makan tidak pula sampai kekenyangan".

Walaupun seseorang itu tidak mampu untuk mengikut cara pengambilan makan atau diet Rasulullah SAW secara total tetapi apa yang lebih penting makanlah sekadar yang perlu.

Rasulullah SAW memberi garis panduan makan dan minum untuk umat Islam antaranya adalah:

* Tidak terlalu kenyang. Kegemaran makan sampai padat adalah sesuatu yang amat dibimbangi nabi SAW ke atas umatnya.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Yang paling saya takuti di antara hal-hal yang saya takuti adalah besar perutnya gendut kerana banyak makan, terus menerus tidur, kegemaran tidur yang melampaui batas, bersikap malas, lemah keyakinan, tidak mempunyai pendirian yang tegas dan tetap".

* Makanlah sekadar yang mencukupi asalkan dapat berdiri untuk bekerja kerana keadaan lapar juga boleh mematahkan semangat berusaha atau bekerja.

* Isi perut hendaklah dibahagikan kepada tiga bahagia iaitu 1/3 makan dan 1/3 untuk minum dan 1/3 lagi untuk pernafasan sehingga jiwa menjadi baik dan bersih.

Ada beberapa hal yang perlu diberi perhatian dalam urusan makan dan minum iaitu:

* Perut besar yang selalu dipenuhi makanan itu adalah rumah penyakit, sedangkan menjaga diri sebelum sakit adalah pengubatan. Jika dihinggapi penyakit sukar untuk diubati dan memakan masa untuk sembuh. Oleh itu bersederhanalah dalam makan dan minum.

* Kekuatan tubuh badan bukan dengan sebab banyak makan tetapi dengan pengambilan makanan dan minuman yang mencukupi dan seimbang.

* Jikalau perut sudah penuh berisi dengan makanan maka sempitlah ruang untuk air dan juga udara. Sekiranya hal ini berlaku timbullah rasa malas, lesu dan lalai.

Keadaan ini amat membahayakan kesihatan kerana akhirnya seseorang itu akan sering sakit-sakit, fikiran tumpul serta hilang semangat untuk bekerja.

Apabila garis panduan ini dipatuhi atau diikuti dapatlah mengelakkan dari rasa sendat, mual, susah bernafas dan sebagainya selepas makan.

Setiap individu seharusnya mengetahui bahawa:

* Perut adalah rumah penyakit seseorang. Pepatah ada mengatakan "anda adalah apa yang anda makan".

* Kekuatan tubuh badan bukanlah disebabkan banyak makan tetapi berkaitan pengambilan makanan yang baik dan seimbang.

* Jika perut sudah dipenuhi dengan makanan dan minuman, maka ruang udara akan menjadi sempit dan berkurangan; ini akan menimbulkan rasa malas, lesu dan lalai.

Apabila terasa lapar hendaklah terus makan, jangan bertangguh kerana apabila ditangguh-tangguh akan menyebabkan seseorang itu akan mengambil makan yang berlebihan sehingga dua kali ganda.

Jika diikuti prosedur pengambilan makanan yang ditetapkan oleh Islam fenomena lebih berat badan dan obesiti tidak akan berlaku. Islam melarang seseorang terus tidur selepas makan sama ada pada siang hari atau malam. Setiap kalori atau tenaga daripada makanan hendaklah terus dibakar dengan melakukan pelbagai gerak kerja atau aktiviti.

Kalori yang tidak diguna atau dibakar akan disimpan di dalam badan dalam bentuk lemak dan terus berkumpul daripada masa ke semasa jika tidak dikawal.

Obesiti di kalangan kanak-kanak satu fenomena perlu ditangani dengan baik. Ada beberapa faktor penyebab fenomena ini berlaku. Antaranya:

* Kurang keprihatinan ibu bapa

Ibu bapa tidak mengambil berat tentang kepentingan makanan berkhasiat, sajikan makanan kepada keluarga asalkan kenyang, sedangkan Islam menggesa supaya seseorang itu memakan makanan yang halal lagi berkhasiat.

Sarapan pagi

Keluar rumah tanpa sarapan sama ada bagi kanak-kanak sekolah atau pekerja merupakan satu amalan yang tidak sihat, kecuali berpuasa. Keadaan ini akan menjejaskan kadar metabolisme.

Kajian Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama Nestle (M) Berhad pada tahun 2001 ke atas 12,000 murid sekolah rendah (berumur tujuh hingga 12 tahun di seluruh negara) mendapati, lebih 30 peratus kanak-kanak sekolah rendah tidak bersarapan.

Antara alasan paling kerap adalah tidak cukup masa (48 peratus) dan tidak berselera (30 peratus). Pilihan makanan sarapan paling lazim adalah roti, nasi lemak, nasi goreng dan kuih.

Didapati pengambilan makanan harian juga tidak teratur. Semakin ramai kanak-kanak gemar kudapan seperti ais krim, buah, bijirin sarapan pagi, kentang goreng, coklat dan makanan ringan.

Hasil kajian ini menunjukkan masih ada ibu bapa yang kurang ambil berat kepentingan bersarapan, sedangkan anak-anak sepatutnya makan sebelum mereka memulakan kelas.

* Mementingkan rasa makanan, mengenyangkan, murah berbanding khasiat

Trend hari ini makanan segera menjadi amalan dan kegemaran, sedangkan kandungan makanan yang dijual itu mengandungi kadar lemak, garam dan juga gula yang tinggi.

Ini amat membahayakan kesihatan. Namun makanan inilah yang banyak dijual di merata-rata tempat. Ini bermakna kanak-kanak dan murid-murid sudah disogok dengan makanan ini, lebih-lebih lagi dengan harga RM1 sudah dapat dibeli berbanding makanan lain.

Selain makanan segera yang digoreng, nasi lemak adalah makanan tumpuan pelajar. Dengan harga antara RM1.20 sehingga RM3 mereka sudah dapat membeli sebungkus nasi lemak.

Kajian mengenai khasiat nasi lemak perlu dibuat, kerana dulu masyarakat beranggapan minyak kelapa tidak elok untuk kesihatan sedangkan pada hari ini masyarakat pula mengambil minyak kelapa dara.

Pengaruh iklan

Iklan makanan segera ada di mana-mana sahaja dan yang paling berkesan adalah di televisyen.

Makanan dibungkus dengan gaya yang menarik untuk memancing kanak-kanak, ada yang gunakan kartun-kartun, gambar-gambar haiwan, kenderaan dan pelbagai lagi.

Anak-anak kecil yang menghabiskan banyak masa mereka di depan kaca televisyen sudah tentu akan terpengaruh dengan iklan-iklan yang disajikan kepada mereka. pihak berwajib patut memberi panduan cara pengambilan yang baik.

Memanjakan anak

Ada ibu bapa yang memanjakan anak-anak dengan menyogokkan makanan segera. Di rumah terdapat pelbagai pelbagai jenis makanan segera, snek kurang zat dan minuman sedia diminum dengan pelbagai jenama.

Kurang aktif

Kanak-kanak hari ini kurang aktif kerana mereka kurang ruang untuk bergerak, terkurung di dalam rumah kerana faktor keselamatan. Duduk di depan televisyen atau di depan komputer bermain play station berbekalkan makanan ringan atau jajan.

Misi Ke Gaza Diteruskan Melalui Jalan Darat


Misi kapal kargo MV Finch untuk menghantar bantuan berupa paip PVC kepada penduduk Gaza dijangka akan diteruskan dengan menggunakan jalan darat ekoran keputusan pihak berkuasa Mesir memberikan kebenaran kepada kapal itu untuk berlabuh dan memunggah barangan kargo hari ini.

Wartawan Bernama, Mohd Faizal Hassan dalam nota SMS yang dihantar ke ibu pejabat agensi berita itu di Kuala Lumpur berkata: "Difahamkan, Menteri Luar Mesir telah memberikan kebenaran untuk berlabuh (kapal) dan memunggah barangkargo hari ini.. Insyaallah kami akan ke darat," katanya.

Kapal tersebut telah berada lebih seminggu di luar Pelabuhan El-Arish di Mesir, bagi menunggu kebenaran daripada pihak berkuasa Mesir untuk berlabuh dan enjin kapal itu kini telah pun rosak. Pada 16 Mei lepas kapal kargo itu yang turut membawa 12 sukarelawan dan krew dua wartawan Malaysia terpaksa membatalkan rancangan menggunakan laluan perairan Palestin untuk menghantar bantuan ke Gaza apabila diancam oleh tentera laut rejim Israel yang melepaskan tembakan amaran.Mohd Faizal berkata buat masa ini kapal tentera Mesir berada berhampiran kapal kargo mereka untuk mengawal segala kemungkinan memandangkan kapal tentera Israel turut berada berdekatan.

"Objektif untuk menembusi sekatan itu telah dilakukan sejak Isnin lepas dan kini objektif untuk menghantar paip PVC ke Gaza dijangka akan dilakukan hari ini menerusi jalan darat," katanya.

Sementara itu, Yayasan Keamanan Global Perdana (PGPF) dalam satu kenyataan berkata PGPF menyokong sebulat suara keputusan yang diambil oleh kesemua krew dan penumpang kapal dan berbangga dengan semangat dan keazaman mereka.

"Spirit of Rachel Corrie (nama pendaftaran MV Finch) telah berada di lautan selama 12 hari dan sekarang sekali lagi akan mencuba untuk memecahkan sekatan Israel secara haram di Semenanjung Gaza," kata kenyataan itu.

Sementara itu, Matthias Chang, Ketua Misi kapal The Spirit of Rachel Corrie berkata mereka telah berlabuh di kawasan menunggu di pelabuhan dan roda kemudi kapal telah patah.

"Semangat berpasukan adalah tinggi dan tidak berasa gentar, kami telahmenghadapi pelbagai rintangan dan sabotaj dan berjaya menempohnya," kata beliau dalam satu kenyataan yang difakskan dari pejabatnya di Kuala Lumpur. Kapal MV Finch itu dikemudi rakyat Malaysia, Kapten Abdul Jalil Mansor dengan dibantu empat krew iaitu Zainuddin Mohamad dan Mohd Jaffery Ariffin dari Malaysia serta dua warga India iaitu Sharma Chandan Shimla dan Pal Satya Prakash.

Selain wartawan Bernama, turut berada di atas kapal itu ialah wartawan akhbar New Straits Times Iskandar Alang Zainuddin, petugas sukarela Felda Mohd Radzillah Abdullah dan tiga aktivis kemanusiaan iaitu Derek Graham dan Jenny Graham dari Ireland serta Julie Levesque dari Kanada.

EL-ARISH, 24 Mei

Berita ini dibawa oleh Bernama (Pertubuhan Berita Nasional Malaysia). iluvislam.com merupakan pelanggan rasmi Bernama.

Mesir Didesak Buka Sempadan Rafah


Isnin , 23/05/2011-Rakan kemanusiaan antarabangsa menyeru Majlis tentera dan kerajaan di Mesir untuk memenuhi janji mereka untuk menyelesaikan pengepungan di Semenanjung Gaza, membuka sempadan Rafah dan membebaskan para tahanan Palestin.

Rakan kemanusiaan berkata penduduk Gaza telah terdedah selama 63 bulan kepada sekatan yang tidak adil dan masih tidak dapat hidup secara normal. Organisasi ini juga menyeru agar mereka melepaskan semua tahanan Palestin dari penjara Mesir dan membolehkan mereka kembali ke rumah mereka.Jihad Islam menegaskan Keselamatan Tebing Barat masih mensasarkan ahli-ahlinya

Isnin , 23/05/2011 – Gerakan Jihad Islam telah memperbaharui tuduhan bahawa badan keselamatan Tebing Barat terus mensasarkan ahli-ahlinya setelah menandatangani perjanjian persatuan bersejarah antara puak-puak yang memerintah wilayah Palestin.

Gangguan terhadap Jihad Islam oleh badan-badan keselamatan Tebing Barat sebenarnya telah berlaku sejak menandatangani perjanjian kesatuan "dalam usaha oleh beberapa pihak untuk mengganggu suasana perdamaian dan kesatuan antara puak-puak perlawanan," kata seorang pegawai Jihad Islam dalam kenyataan akhbar, pada hari Rabu.

Agensi-agensi itu menangkap sepuluh ahli Jihad Islam, termasuk seorang yang lumpuh, ketika serangan di tengah acara Hari Nakba di Jenin dan Al-Khalil.Zionis Israel serbu rumah penduduk Palestin

Isnin , 23/05/2011 – Tentera Zionis Israel hari ini telah bertindak melampaui batas dan hak-hak kemanusiaan bilamana mereka dengan sesuka hati menyerbu masuk rumah rakyat Palestin semata-mata untuk mengetahui tuan rumah. Zionis yang lengkap dengan senjata terus-menerus melakukan serbuan biadap itu. Mengikut penduduk Palestin, serbuan itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat isi rumah penduduk Palestin.Israel tidak bimbang janji Netanyahu untuk membongkar penempatan JV

Isnin , 23/05/2011 - Ketua pihak berkuasa tempatanLembah Jordan, David Elhayani, berkata dia tidak bimbang tentang masa depan aktiviti penempatan di lembah itu selepas ucapan Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu yang disampaikan di Knesset Selasa lepas.

Dia berkata bahawa ucapan tidak memberikan ancaman terhadap penempatan di sana. Dalam ucapan tersebut, Netanyahu berkata perjanjian masa depan dengan Arab perlu membenarkan Israel untuk mengekalkan kehadiran tentera jangka panjang di sepanjang Sungai Jordan. Tapi itu tidak bermakna tidak akan ada komuniti Yahudi di sana, katanya.

Ucapan tersebut menerima kritikan daripada beberapa pihak yang mengatakan Netanyahu akan membongkar penempatan terpencil di Lembah Jordan sambil mengekalkan kawalan ke atas blok penempatan utama.IPS ingkar perintah mahkamah supaya benarkan tahanan menelefon keluarga

Isnin , 23/05/2011 – Perkhidmatan penjara rejim Zionis (IPS) telah melanggar perintah mahkamah tinggi supaya membenarkan seorang tahanan penjara, Ahlam Al-Tamimi menghubungi keluarganya di Jordan melalui telefon.

Tamini telah memfailkan kes tersebut kepada mahkamah tinggi bagi menuntut haknya untuk menghubungi keluarganya melalui telefon memandangkan semua ahli keluarganya tinggal di Jordan manakala lawatan hanya dibenarkan kepada sanak-saudara "tahap pertama".

Mahkamah tinggi telah menetapkan bahawa menelefon keluarga adalah hak wanita itu tetapi IPS menafikannya dan menolak walaupun sebarang perbincangan mengenainya. Tamimi telah ditahan sejak 2001 dan menghadapi 16 hukuman sepanjang hayat atas
tuduhan membantu pejuang-pejuang yang menentang rejim Zionis.Terroris Israel Rancang Bom Masjid Agung Hasan Beik di Yafa

Isnin , 23/05/2011 - Sumber media Israel menyiarkan "Rancangan Terroris" yang hendak meledakan salah satu masjid kota Yafa di pusat Palestin 1948, yang akan dilakukan sekelompok ekstrimis Yahudi yang ditangkap baru-baru ini.

Beberapa sumber melaporkan, Selasa (17/5) bahawa polisi Israel baru-baru ini menangkap sekumpulan Yahudi terdiri dari 7 orang anggota, dipimpin penguam Israel, Gore Finkelctien, dengan tuduhan merancang meletupkan Masjid Agung Hasan Beik di Yafa, membunuh imam masjid dan para jamaah warga Palestin.

Menurut rancangan tersebut, mereka akan meletupkan masjid menggunakan bom yang akan diledakan setelah solat Jumaat, selepas operasi yang mereka sebut sebagai "Penarikan Harga" bagi ekstrimis Yahudi.

Disebutkan bahawa Masjid Agung Hasan Beik selama beberapa tahun terakhir menjadi sasaran serangan perkauman pihak ekstrimis Yahudi. Sebahagiannya dengan meruntuhkan menara masjid, melempar kepala babi ke dalam masjid dan usaha pembakaran serta memusnahkan seluruh masjid.

Berita terkini berkenaan Palestin di iLuvislam.com adalah kerjasama di antara iLuvislam.com dengan pihak Palestinkini. Berita diterjemah dan disunting oleh pasukan penterjemah Palestinkini.

Tuesday, May 24, 2011

Mesir Bantu Spirit of Rachel CorrieMenteri Luar Mesir, Dr Nabil Al Arabi bersetuju untuk membantu kapal membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, Spirit of Rachel Corrie tajaan Yayasan Keamanan Global Perdana berlabuh di Pelabuhan Al Arish, Mesir.

Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berkata beliau dan rakan sejawatannya itu akan membincangkan perkara tersebut semasa mesyuarat peringkat menteri Pergerakan Negara Berkecuali (NAM) ke-16 di Bali, Indonesia Rabu ini.

Kongsikan kepada kami produk anda, lokasi perniagaan, dan kehebatan tentang produk anda! Mari daftar di http://direktori.iluvislam.com sekarang! Promosi RM5 selama sebulan!

"Saya telah bercakap dengan Dr Nabil meminta bantuan beliau untuk mempercepatkan pengeluaran kelulusan yang berkaitan daripada pihak berkuasa Mesir untuk kapal tersebut berlabuh.

"Dr Nabil telah bersetuju untuk membantu," kata beliau dalam satu kenyataan. Anifah berkata kedutaan Malaysia di Kaherah dan pegawainya di Pelabuhan Al Arish akan terus menghulurkan bantuan kepada 12 sukarelawan dan krew kapal tersebut.

KUALA LUMPUR, 23 Mei

Berita ini dibawa oleh Bernama (Pertubuhan Berita Nasional Malaysia). iluvislam.com merupakan pelanggan rasmi Bernama.

Masuk Syurga Kerana Jesus ChristRamai penganut Kristian mendakwa bahawa hanya dengan beriktikad bahawa Jesus Christ adalah anak Tuhan ataupun juru selamat maka mereka bakal mendapat kehidupan yang abadi di Syurga. Iktikad ini sudah lebih dari mencukupi dan mereka tidak perlu melakukan apa-apa ibadat lagi.

Dakwaan ini merupakan umpan menarik yang disajikan oleh mubaligh yang menjalankan gerakan penginjilan. Malah, bagi mereka sudah cukup andai seseorang itu tidak mahu mengisytiharkan diri menganut Agama Kristian tetapi meletakkan Jesus di dalam hati masing-masing.

Bahkan, seorang sahabat saya turut mempunyai pengalaman peribadi dalam hal ini sewaktu berinteraksi dengan seorang pengikut Kristian semasa menghadiri upacara perkahwinan sahabatnya di sebuah gereja.

Beliau telah diajak untuk menjadi 'silent follower' di mana beliau hanya perlu beriktikad bahawa Jesus merupakan anak Tuhan dan selebihnya bebas untuk mengikuti ajaran Islam lain seperti bersolat, berpuasa dan sebagainya. Dengan itu, tempatnya di Syurga sudah terjamin.

Terdapat dua ayat utama dari Kitab Bible yang digunakan oleh mereka bagi menyokong dakwaan ini. Saya sendiri juga biasa didedahkan mengenai ayat ini oleh penganut Agama Kristian sewaktu mengadakan perbincangan dengan mereka. Petikan ayat daripada John 3:16 dan Roman 10:9 itu berbunyi seperti berikut;

"Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." [John 3:16]

"Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahawa Jesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." [Roman 10:9]

Persoalan yang ingin saya huraikan di sini ialah adakah dengan hanya beriktikad sebegitu, maka seseorang itu dengan begitu mudahnya akan masuk ke dalam Syurga Allah? Benarkah ini merupakan ajaran sebenar yang dibawa oleh Jesus Christ di sepanjang misi kenabian Baginda?

Ayat daripada John 3:16 merupakan ayat kontroversi yang diragui kesahihannya termasuklah dalam kalangan ulamak Bible sendiri. Malah, kebanyakan pentafsir Bible mengakhiri tafsiran mereka selepas ayat ke 15. (rujuk nota kaki NIV bible version)

Oleh itu, adalah sesuatu yang mengecewakan seandainya seseorang itu menerima bulat-bulat hujah daripada sumber yang gagal dibuktikan kebenarannya.

Untuk ayat Roman 10:9 pula, ia bukanlah ungkapan Jesus Christ sebaliknya merupakan ayat yang dilontarkan oleh St Paul the Tarsus.

Beliau pada awalnya merupakan orang yang paling kuat sekali menentang ajaran Jesus Christ walaupun tidak pernah bertemu sendiri dengan Jesus. Kebenciannya terhadap ajaran Jesus membuatkan beliau sentiasa mencari peluang untuk menghukum penganut ajaran yang dibawa oleh Jesus.

Namun, beliau dikatakan menerima visi bertemu Jesus dalam perjalanan ke Damsyik dan terus menjadi penyampai ajaran Jesus. Akan tetapi, kebanyakan ajaran yang dibawa sangat bertentangan dengan ajaran sebenar Jesus.

Ayat daripada Matthew 7:21 sebagai contoh, jelas menunjukkan bahawa seruan dari John 3:16 dan Roman 10:9 adalah sangat-sangat menyalahi ajaran sebenar Jesus Christ.

"Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di Syurga." [Matthew 7:21]

Terdapat penganut Agama Kristian yang saya temui mendakwa bahawa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada golongan munafik yang menggunakan nama Jesus demi untuk kepentingan diri sendiri.

Akan tetapi, ayat ini sebenarnya cukup jelas sekali menyatakan bahawa dengan melakukan kehendak God the Father, maka barulah seseorang itu akan dimasukkan ke dalam Syurga.

Perkara yang sama turut ditegaskan oleh Jesus Christ (tulisan warna merah dalam bible menunjukkan bahawa kata-kata itu dipercayai berasal dari Jesus Christ sendiri) sewaktu seorang pemuda kaya datang bertanyakan Baginda tentang cara-cara untuk beroleh kehidupan yang abadi. Menurut Baginda, hanya dengan mematuhi segala perintah Allah, maka seseorang itu beroleh Syurga. Peristiwa ini tercatat dalam surah Matthew 19: 16-25.

Dalam ayat Matthew 19:23 pula, Jesus sekali lagi menegaskan bahawa adalah sukar sekali untuk memasuki Syurga. Paling ironi ialah apabila penegasan ini diulang kembali dalam ayat ke-24 yang dinukilkan dalam bahasa yang cukup indah sekali.

"Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." [Matthew 19:24]

Berdasarkan hujah-hujah yang saya nyatakan di atas, dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa begitu mudahnya untuk memasuki Syurga dengan hanya menanam iktikad terhadap Jesus Christ hanyalah satu angan-angan kosong.

Andai seseorang Kristian itu ingin memasuki Syurga, maka mereka harus mengikuti suruhan Jesus Christ dan juga God the Father. Dan suruhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan syariat ISLAM. Hanya dengan menganuti agama ISLAM maka seseorang itu dapat masuk Syurga.

-Artikel Iluvislam.com

Sarawak Tuan Rumah Tilawah Al-Quran Kebangsaan Ke-54Sarawak akan menjadi tuan rumah Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Kebangsaan ke-54 dari 13 hingga 17 Jun di dewan baru Majlis Islam Sarawak di sini.

Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Hal Ehwal Islam) Datuk Daud Abdul Rahman berkata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka melakukan upacara perasmian pada sebelah malam 13 Jun di dewan tersebut yang mampu memuatkan seramai 1,500 orang selain 1,200 orang lagi di luar dewan.

"Dewan baru ini dijangka siap pada penghujung bulan ini dan kita akan memastikan semua siap sedia termasuk sistem bunyi sebelum majlis tilawah
tersebut bermula," katanya kepada pemberita selepas melakukan lawatan ke tapak projek dewan tersebut yang bernilai lebih RM20 juta hari ini.

Beliau berkata upacara penutupan majlis tilawah akan dilakukan oleh Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Barieng.

Beliau berkata dewan baru itu boleh digunakan untuk penganjuran kursus, konvesyen dan majlis perkahwinan bagi kaum selepas majlis tilawah berakhir.

- Kuching, 23 Mei 2011

Berita ini dibawa oleh Bernama (Pertubuhan Berita Nasional Malaysia). iluvislam.com merupakan pelanggan rasmi Bernama.

Friday, May 20, 2011

Menilai sebuah kejujuran

KEJUJURAN adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Kalau tidak jujur, keimanannya sedang serang penyakit munafik.

Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah mungkin seorang mukmin itu kedekut?"

Baginda menjawab: "Mungkin saja." Sahabat bertanya lagi: "Apakah mungkin seorang mukmin bersifat pengecut?" Rasulullah SAW menjawab: "Mungkin saja." Sahabat bertanya lagi: "Apakah mungkin seorang mukmin berdusta?" Rasulullah SAW menjawab: "Tidak."

Apa yang boleh dipelajari daripada hadis ini ialah seorang mukmin tidak mungkin melakukan pembohongan.

Kejujuran adalah pangkal semua perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan baik kecuali kejujuran.

Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan jujur. Ini diperintah oleh Allah melalui firman-Nya yang bermaksud: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. (al-Ahzab: 70)

Rasulullah bersabda: "Kamu semua wajib bersikap jujur kerana kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada syurga".

Kejujuranlah yang menjadikan Ka'b bin Malik mendapat keampunan langsung dari langit sebagaimana Allah jelaskan dalam surah at-Taubah. Kejujuranlah yang menyelamatkan bahtera kebahagiaan keluarga dan kejujuran pulalah yang menyelamatkan seorang Muslim daripada seksa api neraka di kemudian hari.

Kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia.

Di sinilah pentingnya kejujuran bagi kehidupan. Rasulullah bersabda: "Tetap berpegang eratlah pada kejujuran. Walau kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh pada kejujuran, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan."

Ada tiga tingkatan kejujuran. Pertama, kejujuran dalam ucapan, iaitu kesesuaian ucapan dengan realiti. Kedua, kejujuran dalam perbuatan, iaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ketiga, kejujuran dalam niat, iaitu kejujuran tertinggi di mana ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Allah.

Seorang mukmin tidak cukup hanya jujur dalam ucapan dan perbuatan, tapi harus jujur dalam niat sehingga semua ucapan, perbuatan, tindakan dan keputusan harus berlandaskan mencari keredaan Allah.

Jelaslah kejujuran memainkan peranan penting dalam kehidupan seorang Islam yang ingin mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Seorang yang jujur tidak akan berdolak-dalik apatah lagi bermain kata-kata apabila berhadapan dengan sesuatu perkara.

Jika dia berada di pihak yang benar sudah pasti dia tidak akan takut untuk menzahirkan kejujuran atas keyakinan bahawa kebenaran pasti mengalahkan kebatilan.

Ibu bapa tunjang keluarga

Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak menuntut tugasan yang lebih daripada sekadar mencari rezeki.


SAMBUTAN hari ibu dan bapa yang diadakan saban tahun bertujuan untuk memperingati dan mengenang jasa setiap ibu bapa. Mereka diraikan, diberi hadiah dan ucapan terima kasih atas jasa dan pengorbanan selama ini.

Tidaklah salah meraikan dan menggembirakan ibu bapa sebegitu. Tetapi harus diingat bahawa menghargai ibu bapa bukan semata-mata hanya pada hari-hari tertentu sahaja. Mereka perlu dilayan, dijaga baik dan dikenang setiap hari.

Allah telah memerintahkan manusia supaya sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan mengucapkan kata-kata yang mulia kepada mereka (surah al-Israa', ayat 23). Seorang anak dilarang mengatakan 'Ah!' apatah lagi menyakiti hati dan menderhakai mereka.

Dalam surah Luqman, Luqman Al-hakim juga menasihati anaknya supaya sentiasa mentaati perintah ibu bapa selagi tidak menyalahi perintah dan syariat Allah. Berlemah lembut, tolong menolong dan berbudi bahasa adalah antara tanggungjawab seorang anak kepada setiap ibu bapanya.

Malangnya, adab-adab dan sikap inilah yang semakin terhakis dalam kehidupan anak-anak sekarang. Bukan sahaja remaja, malah yang dewasa juga tidak lagi menghormati ibu bapa yang semakin tua dan tidak berdaya. Jelas sekali ini bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam.

Ada anak-anak yang tidak menganggap ibu bapa sebagai tanggungjawab mereka apabila ibu bapa telah tua.

Kesibukan bekerja dan faktor kewangan antara faktor menyebabkan banyak ibu bapa dipinggirkan dan terbiar sepi di kampung atau rumah orang tua.

Sebagai remaja, perasaan belas kasihan dan mengasihi ibu bapa harus dipupuk dan disuburkan selalu. Pada peringkat remaja, adakalanya kehendak dan kemahuan tidak seiring dengan apa yang ibu ayah sudah aturkan untuk mereka. Jiwa remaja mudah memberontak, ingin mencari kebebasan serta tercari-cari lagi watak dan jati diri.

Justeru, remaja yang tidak terdidik dengan perasaan belas ihsan dan simpati terhadap orang lain mudah sahaja membuat tindakan yang kurang wajar sekiranya keinginan mereka tidak dipenuhi. Misalnya lari dari rumah, meninggikan suara serta bersikap bengis terhadap ibu bapa mereka. Segala keinginan mereka harus dipenuhi serta merta walaupun adakalanya mengetahui ia tidak baik atau ibu bapa tidak mampu menyediakannya.

Sekiranya anak-anak dibesarkan dengan watak-watak seperti di atas, bayangkan implikasinya kepada masyarakat dan keluarga apabila dewasa.

Sikap pentingkan diri sendiri, ego, panas baran, bengis dan degil diwarisi sehingga ke tua. Lebih malang lagi jika anak-anak mereka pula mewarisi sikap yang sama.

Mendidik anak-anak menjadi seorang yang berbudi bahasa dan memahami tanggungjawab ibu bapa tidaklah mudah. Tetapi ia bermula daripada kefahaman yang ibu bapa terapkan pada anak-anak mereka.

Ada ibu bapa beranggapan bahawa tanggungjawab mereka terhadap anak-anak sekadar mencari rezeki, mencukupkan pakaian dan makan minum anak-anak, tetapi mengabaikan tanggungjawab mendidik rohani anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak menuntut tugasan yang lebih daripada sekadar mencari rezeki siang malam.

Justeru peranan ibu dan ayah amatlah penting dalam pembentukan watak dan pendirian anak. Ibu sering dirujuk sebagai faktor penting dalam pendidikan. Bapa juga tidak kurang penting membentuk anak dalam kepemimpinan. Bapa adalah lambang ketua dalam sebuah rumah tangga. Didikan ibu dan kepemimpinan bapa boleh memberi perlindungan kepada isteri dan contoh kepada anak.

Pada diri seorang ibu ada unsur penting dalam proses didik, asuhan, kasih sayang, kesabaran dan memiliki kasih sejati terhadap anak. Allah telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang tinggi kepada wanita yang bergelar ibu untuk menanggung kesusahan dan kepayahan demi anaknya.

Seorang ibu sanggup melalui tempoh mengandung dengan susah payah sehinggalah melahirkan anak dalam kesakitan dan kepedihan. Ibu jugalah yang penat berjaga malam untuk menyusu dan menyalin lampin anak dan bersengkang mata sekiranya anak kurang sihat. Naluri seorang ibu sememangnya berkehendakkan anaknya sentiasa dalam keadaan sihat dan sempurna.

Ibu adalah pelengkap kepada watak bapa. Ia menjadi faktor penting dalam proses pembangunan zuriat, anak dan generasi. Ibu yang berilmu dan berketerampilan memahami proses pertumbuhan dan pembesaran anak baik dari sudut minda, psikologi, emosi dan tabiat, serta memiliki cara dan kaedah berkesan bagaimana anak harus diremajakan dan didewasakan.

Menjadi seorang ayah pula adalah peranan yang payah. Ia tidak bererti memonopoli segala hak dan tanggungjawab, tetapi dikongsi dan dilalui bersama-sama secara sukarela dan penuh faham tanggungjawab.

Watak ayah tidak sama dengan watak ibu. Tetapi Allah menjadikan mereka berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Seorang ayah perlu insaf bahawa pada ibu ada peranan penting untuk membentuk watak anak.

Dalam masa yang sama ayah harus berasakan bahawa ibu adalah amanah Allah yang besar. Ibu juga perlu dikasihi dan disayangi. Semangat kebapaan memberi perlindungan, tunjuk ajar, bimbingan dan rasa persefahaman dengan ibu. Ia bakal mewujudkan suasana rumah tangga harmoni dan damai dan memberi contoh yang baik kepada proses pendewasaan anak-anak.

Friday, May 13, 2011

Ikhlas Ke?Ramai di antara kita, suka menolong orang lain. Tetapi ramai juga yang merasa kecewa kerana pertolongan yang diberikan seolah-olah tidak dihargai. "Sekurang-kurangnya, ucapkanlah terima kasih." Itu nada kecewa yang seringkali kita dengar.

Banyak situasi dalam hidup kita yang datang untuk menguji sejauh manakah ikhlasnya kita. Adakah hanya sekadar di bibir sahaja tetapi di dalam hati membebel panjang?

Atau kita memang betul-betul ikhlas sewaktu memberi bantuan, tetapi apabila pertolongan yang diberi tidak dihargai, mulalah hati terasa kecewa.

Kenapa agaknya kita rasa sebegitu? Walhal apabila datang kawan atau saudara yang meminta pertolongan, lancar saja mulut kita menyebut untuk memberi bantuan seikhlas yang mungkin tanpa meminta balasan.

Tetapi ternyata, ikhlas susah untuk diberi. Adakah puncanya kerana si penerima bantuan itu yang benar-benar tidak mengenang budi?

Ataukah mungkin kita yang TIDAK MEMBERI SEPENUH HATI?

Mungkin ramai yang tidak suka dengan kenyataan di atas, namun tidak salah kalau kita sama-sama fikirkan, mungkin ada kebenarannya.

Ayuh kita lihat kembali pertolongan-pertolongan yang kita dah berikan kepada sahabat atau saudara kita.

Apabila kita memberi, adakah kita kecewa apabila tiada ucapan terima kasih sebagai balasan?

Apabila kita membantu, adakah kita mengharapkan mereka akan kembali membantu apabila kita dalam kesusahan?

Apabila kita menolong, adakah kita sakit hati apabila kita tidak lagi dihiraukan selepas mereka senang?

Apabila kita menghulur, adakah kita tak senang duduk apabila tiada penghargaan diberikan?

Apabila kita membuat kebaikan, adakah kita selalu mengungkit kebaikan yang telah dilakukan?

Apabila kita membuat kebajikan, adakah kita rasa seolah-olah mahu dihebohkan kepada semua orang kebajikan yang telah kita laksanakan?

Kalau semua persoalan di atas jawapannya adalah ada, mungkinkah kita belum lagi memiliki sifat Ikhlas? Kerana pertolongan yang diberikan seolah-olah meminta untuk dibalas.

Setuju atau tidak dengan kenyataan ini?

Apabila kita menolong binatang, kita menjadi lebih ikhlas daripada menolong manusia.

Kenapa? Kerana kita tahu binatang tidak dapat membalas kebaikan kita, oleh sebab itu, kita menolong mereka tanpa mengharapkan ucapan terima kasih, puji-pujian, atau sebagainya.

Maka, kita tidak boleh mengharapkan balasan? Bukankah kita telah menolong mereka dengan ikhlas tanpa mengharapkan pembalasan?

Sebelum tu, mari kita semak.

Harta kita yang kita guna untuk bantu sahabat dan saudara kita, milik siapa?

Tangan kita yang kita hulur untuk tolong mereka, milik siapa?

Kaki kita yang kita guna untuk permudahkan urusan mereka, milik siapa?

Telinga kita yang kita guna untuk dengar permasalahan mereka, milik siapa?

Mulut kita yang kita guna untuk memberi nasihat kepada mereka, milik siapa?

Mata kita yang kita guna untuk melihat penderitaan mereka, milik siapa?

Akal kita yang kita guna untuk fikirkan alternatif masalah mereka, milik siapa?

Kekuatan kita untuk mendengar, melihat, bercakap dan bergerak, milik siapa?

Ilham kita untuk menyelesaikan masalah mereka, milik siapa?

SEMUANYA MILIK ALLAH!

Bukankah begitu?

Andai semua itu bukan milik kita, maka kita tidak berhak untuk menagih pembalasan darinya.

Bagaimana mungkin kita berani meminta balasan, sedangkan tiada satu pun milik kita yang mutlak. Harta, kekuatan, ilham.. semua itu milik Tuhan. Jadi yang selayaknya dapat pengiktirafan selepas diberi bantuan, adalah Allah, Tuhan semesta alam.

Seharusnya, kita tidak ada apa-apa untuk dikeluh kesahkan. Tiada istilah kecewa ataupun sakit hati sekiranya dilupakan selepas memberi bantuan kerana hakikat sebenarnya bukan kita yang membantu, bahkan Allah yang melakukannya.

Jadi, kita ni sebagai apa? Sebagai ASBAB. Sebagaimana ubat itu asbab kesembuhan, kita pula asbab penyelesaian masalah mereka, dan apabila kita sendiri ditimpa masalah, rakan dan saudara menjadi asbab kepada kita pula. Cantik aturan Tuhan kan?

Jadi, apa yang kita dapat? Sepatutnya tidak ada apa-apa yang kita dapat kerana semuanya dari Allah.

Tetapi, betapa maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Rupanya bukan saja-saja Dia jadikan kita sebagai asbab, rupa-rupanya Dia mahu memenuhkan akaun simpanan kebaikan kita.

Walaupun semuanya dari Allah, tetapi kita yang tidak berbuat apa-apa kerana tidak memiliki apa-apa ini masih lagi dapat hadiah Hadiah lumayan dari Allah.

"Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!" [Al-Zalzalah:7]


Tengok, kita tidak memberi apa-apa, tetapi Allah memberi PAHALA kepada kita. Mudah sahaja formulanya. Beri dengan IKHLAS, tunggu Allah balas.

Jadi sebenarnya, Allah ilhamkan kita kekuatan untuk membantu orang lain, kerana Allah mahu membantu kita mempertingkatkan amal kita. Subhanallah.

Jadi, perlukah ada rasa kecewa selepas menghulurkan bantuan? Perlukah diharapkan balasan dari manusia, sedangkan ganjaran dari Allah lebih berharga dan istimewa?

Siapa kita mahu merebut penghargaan itu, sedangkan pemilik sebenarnya adalah Allah?

Andai masih ada perasaan kecewa, sakit hati dan geram, petua untuk mengubatinya mudah sahaja.

Tanya diri sendiri, layakkah nak harapkan sesuatu yang bukan milik kita?

Ingat firman Allah:

"Katakanlah, Mahukah kami khabarkan tentang orang yang paling rugi amalan mereka? Iaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedang mereka menyangka telah mengerjakan sebaik-baiknya." [Al-Kahfi:103-104]


Ayuh, memberi dengan IKHLAS, tanpa minta DIBALAS.

Wassalam.

- Artikel iLuvislam.com

Kekurangan Guru Tempatan Untuk Subjek Agama IslamSarawak masih kekurangan guru tempatan untuk matapelajaran Agama Islam di sekolah-sekolah dan terpaksa bergantung dengan khidmat guru agama dari Semenanjung Malaysia untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pengarah Pelajaran Negeri Abdillah Adam berkata guru-guru agama itu mestilah mempunyai pengkhususan khas dalam bidang agama dan mereka terbabit dalam pendidikan Kelas Fardu-Ain (KAFA).

"Kurang (guru) mengikut subjek, kita tidak kata keseluruhan, memang ada kurang, kita yakin ia dapat diatasi, kita tidak mahu kelas tanpa guru," katanya kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis Pra Pelancaran Fastival Guru 2011 di Tebingan Kuching di sini hari ini.

Katanya beberapa langkah kini sedang diambil oleh Kementerian Pelajaran untuk melatih lebih ramai anak tempatan dalam bidang perguruan di maktab-maktab perguruan yang sedia ada di negara ini.

Bagaimanapun menurutnya daripada 43,000 guru yang berkhidmat di sekolah rendah dan menengah di seluruh Sarawak majoritinya adalah anak tempatan.

Mengenai langkah kerajaan untuk menggunakan khidmat Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) beliau berkata di Sarawak memang masih ada sekolah yang menggunakan khidmat tersebut.

Abdillah berkata keperluan untuk menempatkan GSTT di sesebuah sekolah bergantung dengan jumlah waran perjawatan yang diberikan kepada Jabatan Pelajaran Sarawak.

"Setakat ini kalau ada kekosongan kita guna (GSTT), kita akan minta kelulusan daripada kementerian (Suruhanjaya Perkhidmatan Awam) waran perjawatan yang telah diberikan kepada Jabatan Pelajaran," katanya.

Menyentuh isu guru tidak ada di sekolah pada waktu persekolahan, katanya setakat ini tidak ada laporan rasmi yang dibuat kepada Jabatan Pelajaran Sarawak berhubung perkara tersebut.

"Balik (hari Jumaat) sebab ada urusan rasmi di waktu pejabat, seperti ke bank untuk urusan kewangan, tapi tidak semestinya setiap minggu dan kawasan pedalaman memang tidak ada pilihan," katanya.

- Kuching, 13 Mei 2011

Berita ini dibawa oleh Bernama (Pertubuhan Berita Nasional Malaysia). iluvislam.com merupakan pelanggan rasmi Bernama.

Monday, May 9, 2011

Asy-Sya'rawi tokoh tafsir terkemuka
MUHAMMAD Mutawalli Sya'rawi dilahirkan di Mitaghamr Daqhiliayah, Mesir pada tahun 1911. Beliau juga turut digelar sebagai Ketua dari fakulti bahasa Arab Universiti Al-Azhar pada tahun 1941 dan biasa dipanggil dengan nama Asy-Sya'rawi.

Beliau yang memiliki ijazah dan menjadi tenaga pengajar pada tahun 1943 pernah mengajar di Madrasah Diniyah di Thantha, Iskandariah dan Zaqaziq.

Selain itu, beliau turut memegang jawatan sebagai pensyarah di fakulti Syariah, Universiti Malik Ibnu Abdul Aziz, Mekah Al-Mukaramah.

Pada tahun 1961, beliau dilantik sebagai Pengarah Dakwah di Kementerian Wakaf, Pengawas Bahasa di Al-Azhar (1962), Pengarah Perpustakaan Syaikh Al-Azhar (1964), Pengarah Utama Al-Azhar (1975) dan sebagai Menteri Perwakafan dan Urusan Al-Azhar pada tahun 1976.

Asy-Sya'rawi juga terpilih sebagai anggota Majlis Bahasa Arab pada tahun 1987, anggota Gerakan Pendiri Rabithah Alam Islami di Mekah.

Malah beliau dianggap sebagai tetamu kehormat di Universiti Malik Abdul Aziz di Mekah.

Menjadi khatib pada khutbah Arafah di Mekah pada musim haji tahun 1979. Selain itu, beliau juga menghadiri ratusan seminar dan simposium bertaraf antarabangsa bagi memberikan pencerahan kembali kepada Islam terutama yang menyentuh aspek kehidupan kaum Muslimin.

Asy-Sya'rawi turut mendapat anugerah Daulah Takdiriyah tahun 1988. Beliau juga turut mendapat gelaran Doktor Kehormat dari Universiti Mansurah, Mesir, pada tahun 1980.

Selain itu, beliau turut terlibat sebagai pembicara dalam siaran langsung Tafsir al-Quran pada setiap hari Jumaat di televisyen Mesir.

Di antara syairnya tentang hijrah Rasulullah SAW adalah

Mohon istirahatlah wahai cahaya yang mulia,

Dan ketampanan agung bagimu tak terlarang segala rahsia,

Katakanlah bagi pencari-Nya, sungguh kamu pemburu kemuliaan,

Mendapatkan petunjuk pada genggaman Jabbar,

Kamu adalah pembela, pejuang yang diharap oleh kaum tertindas,

Setiap sendi duniawi yang tidak dibangun atas agama,

Sesungguhnya bangunan di atas lumpur akan roboh.

Terdapat lagi beberapa karya-karyanya yang lain seperti Al adalah Al-Fatwa Kubra, Min Faidi al-Rahman fi Mu'jizati Al-Quran, Tafsir Al-Quran al-Adzim, Aqidatu al-Muslim, serta Labbaika Allahuma Labaik.

Beliau meninggal dunia di Kaherah pada 17 Jun 1998 dan dikebumikan di tempat kelahirannya di Daqhiliyah.

Saturday, May 7, 2011

Cinta Buat Ibuku


Menyayangimu
Bagaikan hatiku tiada sempadan
Aliran jiwaku mengalir bersama arus sungai cinta
Ditempuh kerikil batu-batu tanpa sesak dan kesusahan
Oh sungguh indahnya perasaan itu,

Mengasihimu ibuku,
Meluaskan kecilnya ruang hatiku
Menyegarkan lesunya jiwaku
Menegangkan uratku yang kian melemah
Dek keringnya dari siraman cintamu

Andaikata aku dapat bernyanyi
Burung merak pasti mahu mendedangkannya bersamaku
Menceritakan keceriaan dihatiku di saat aku bersamamu
Walaupun cuma seketika..
Tetapi kebahagiaannya terasa hingga mencapai penjuru langit sejagat

Indahnya kasih itu
Apabila ia menjadi dinamo kepada semangat
Dan penyuntik ilham
Serta penerang obor cahaya
Kepada berlikunya jalanku ini...

- Artikel iluvislam.com

Cinta Sejati Seorang IbuWanita itu sudah tua, namun semangat perjuangannya tetap menyala seperti wanita yang masih muda. Setiap tutur kata yang dikeluarkannya selalu menjadi pendorong dan bualan orang disekitarnya. Maklumlah, ia memang seorang penyair dua zaman, maka tidak kurang pula bercakap dalam bentuk syair.

Al-Khansa bin Amru, demikianlah nama wanita itu. Dia merupakan wanita yang terkenal cantik dan pandai di kalangan orang Arab. Dia pernah bersyair mengenang kematian saudaranya yang bernama Sakhr :

"Setiap mega terbit, dia mengingatkan aku pada Sakhr, malang. Aku pula masih teringatkan dia setiap mega hilang di ufuk barat. Kalaulah tidak kerana terlalu ramai orang menangis di sampingku ke atas mayat-mayat mereka, nescaya aku bunuh diriku."

Setelah Khansa memeluk Islam, keberanian dan kepandaiannya bersyair telah digunakan untuk menyemarakkan semangat para pejuang Islam.

Beliau mempunyai empat orang putera yang kesemuanya diajar ilmu bersyair dan dididik berjuang dengan berani. Kemudian puteranya itu telah diserahkan untuk berjuang demi kemenangan dan kepentingan Islam. Khansa telah mengajar anaknya sejak kecil lagi agar jangan takut menghadapi peperangan dan cabaran.

Pada tahun 14 Hijrah, Khalifah Umar Ibnul Khattab menyediakan satu pasukan tempur untuk menentang Farsi. Semua umat Islam dari berbagai kabilah telah dikerahkan untuk menuju ke medan perang, maka berkumpullah seramai 41,000 orang tentera. Khansa telah mengerahkan keempat-empat puteranya agar ikut mengangkat senjata dalam perang suci itu. Khansa sendiri juga ikut ke medan perang dalam kumpulan pasukan wanita yang bertugas merawat dan menaikkan semangat pejuang tentera Islam.

Nasihat Khansa kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku! Kamu telah memilih Islam dengan rela hati. Kemudian kamu berhijrah dengan sukarela pula. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kamu sekalian adalah putera-putera dari seorang lelaki dan seorang wanita. Aku tidak pernah mengkhianati ayahmu, aku tidak pernah memburuk-burukkan saudara-maramu, aku tidak pernah merendahkan keturunan kamu, dan aku tidak pernah mengubah perhubungan kamu. Kamu telah tahu pahala yang disediakan oleh Allah kepada kaum muslimin dalam memerangi kaum kafir itu. Ketahuilah bahawasanya kampung yang kekal itu lebih baik daripada kampung yang binasa."

Kemudian Khansa membacakan satu ayat dari surah Ali Imran yang bermaksud, "Wahai orang yang beriman! Sabarlah, dan sempurnakanlah kesabaran itu, dan teguhkanlah kedudukan kamu, dan patuhlah kepada Allah, moga-moga menjadi orang yang beruntung."

Putera-putera Khansa tertunduk khusyuk mendengar nasihat bonda yang disayanginya.

Seterusnya Khansa berkata, "Jika kalian bangun esok pagi, insyaAllah dalam keadaan selamat, maka keluarlah untuk berperang dengan musuh kamu. Gunakanlah semua pengalamanmu dan mohonlah pertolongan dari Allah. Jika kamu melihat api pertempuran semakin hebat dan kamu dikelilingi oleh api peperangan yang sedang bergejolak, masuklah kamu ke dalamnya. Dan dapatkanlah puncanya ketika terjadi perlagaan pertempurannya, semoga kamu akan berjaya mendapat balasan di kampung yang abadi, dan tempat tinggal yang kekal."

Subuh esoknya semua tentera Islam sudah berada di tikar sembahyang masing-masing untuk mengerjakan perintah Allah iaitu solat Subuh, kemudian berdoa moga-moga Allah memberikan mereka kemenangan atau syurga.

Kemudian Saad bin Abu Waqas panglima besar Islam telah memberikan arahan agar bersiap-sedia sebaik saja semboyan perang berbunyi. Perang satu lawan satu pun bermula dua hari. Pada hari ketiga bermulalah pertempuran besar-besaran. 41,000 orang tentera Islam melawan tentera Farsi yang berjumlah 200,000 orang. Pasukan Islam mendapat tentangan hebat, namun mereka tetap yakin akan pertolongan Allah .

Putera-putera Khansa maju untuk merebut peluang memasuki syurga. Berkat dorongan dan nasihat dari bondanya, mereka tidak sedikit pun berasa takut. Sambil mengibas-ngibaskan pedang, salah seorang dari mereka bersyair,

"Hai saudara-saudaraku! Ibu tua kita yang banyak pengalaman itu, telah memanggil kita semalam dan membekalkan nasihat. Semua mutiara yang keluar dari mulutnya bernas dan berfaedah. InsyaAllah akan kita buktikan sedikit masa lagi."

Kemudian dia maju menetak setiap musuh yang datang. Seterusnya disusul pula oleh anak kedua maju dan menentang setiap musuh yang mencabar. Dengan semangat yang berapi-api dia bersyair,

"Demi Allah! Kami tidak akan melanggar nasihat dari ibu tua kami Nasihatnya wajib ditaati dengan ikhlas dan rela hati Segeralah bertempur, segeralah bertarung dan menggempur musuh-musuh bersama-sama sehingga kau lihat keluarga Kaisar musnah."

Anak Khansa yang ketiga pula segera melompat dengan beraninya dan bersyair,

"Sungguh ibu tua kami kuat keazamannya, tetap tegas tidak goncang. Beliau telah menggalakkan kita agar bertindak cekap dan berakal cemerlang. Itulah nasihat seorang ibu tua yang mengambil berat terhadap anak-anaknya sendiri. Mari! Segera memasuki medan tempur dan segeralah untuk mempertahankan diri. Dapatkan kemenangan yang bakal membawa kegembiraan di dalam hati Atau tempuhlah kematian yang bakal mewarisi kehidupan yang abadi."

Akhir sekali anak keempat menghunus pedang dan melompat menyusul abang-abangnya. Untuk menaikkan semangatnya ia pun bersyair,

"Bukanlah aku putera Khansa', bukanlah aku anak jantan dan bukanlah pula kerana 'Amru yang pujiannya sudah lama terkenal. Kalau aku tidak membuat tentera asing yang berkelompok-kelompok itu terjunam ke jurang bahaya, dan musnah mangsa oleh senjataku."

Bergelutlah keempat-empat putera Khansa dengan tekad bulat untuk mendapatkan syurga diiringi oleh doa munajat bondanya yang berada di garis belakang. Pertempuran terus hebat. Tentera Islam pada mulanya kebingungan dan kacau kerana pada mulanya tentera Farsi menggunakan tentera bergajah di barisan hadapan, sementara tentera berjalan kaki berlindung di belakang binatang tahan lasak itu.

Namun tentera Islam dapat mencederakan gajah-gajah itu dengan memanah mata dan bahagian-bahagian lainnya. Gajah yang cedera itu marah dengan menghempaskan tuan yang menungganginya, memijak-mijak tentera Farsi yang lainnya.

Kesempatan ini digunakan oleh pihak Islam untuk memusnahkan mereka. Panglima perang bermahkota Farsi dapat dipenggal kepalanya, akhirnya mereka lari lintang-pukang menyeberangi sungai dan dipanah oleh pasukan Islam hingga air sungai menjadi merah. Pasukan Farsi kalah teruk, dari 200,000 tenteranya hanya sebahagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri.

Umat Islam lega.

Kini mereka mengumpul dan mengira tentera Islam yang gugur. Ternyata yang beruntung menemui syahid di medan Kadisia itu berjumlah lebih kurang 7,000 orang. Dan daripada 7,000 orang syuhada itu terbujur empat orang adik-beradik Khansa. Seketika itu juga ramailah tentera Islam yang datang menemui Khansa memberitahukan bahawa keempat-empat anaknya telah menemui syahid. Al-Khansa menerima berita itu dengan tenang, gembira dan hati tidak bergoncang. Al-Khansa terus memuji Allah dengan ucapan,

"Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakanku dengan mensyahidkan mereka, dan aku mengaharapkan dari Tuhanku, agar Dia mengumpulkan aku dengan mereka di tempat tinggal yang kekal dengan rahmat-Nya!"

Al-Khansa kembali semula ke Madinah bersama para perajurit yang masih hidup dengan meninggalkan mayat-mayat puteranya di medan pertempuran Kadisia. Dari peristiwa peperangan itu pula wanita penyair ini mendapat gelaran kehormatan 'Ummu syuhada' yang ertinya ibu kepada orang-orang yang mati syahid.

- Artikel iluvislam.com

Hebatnya Seorang Ibu'Ibu' adalah nama yang tidak dapat dipisahkan dalam kotak memori setiap insan. Pertarungan nyawa dan ketabahan menahan kesakitan mengandung, melahir dan membesarkan anak-anak bukanlah perkara asing dalam catatan diari hidup seorang ibu. Itulah tugas yang tercatat sebagai seorang ibu yang benar-benar berfungsi dalam mendidik anak-anak.

Air mata, kelembutan, kasih sayang dan teman di masa susah atau senang adalah sebuah nukilan khas yang boleh saya dedikasikan buat ibu saya. Malah hemat saya juga tersemat utuh menyatakan semua ibu di dunia ini punya rasa yang sama. Naluri keibuan ini adalah sunnatullah yang tercipta bermula daripada Hawa AS. Jadi semestinya semua ibu, bakal ibu malah semua wanita mempunyai sifat-sifat yang saya nyatakan. Semestinya benar, bukankah begitu?

Dulu, Kisah sebuah memori

Masih tersemat utuh dalam ingatan saya betapa ibu saya cukup mudah mengalirkan air mata. Semasa saya atau adik saya dirotan ayah, ibulah selalunya akan membela dengan aliran air mata. Semasa kakak saya yang sulung melangkahkan kaki meninggalkan rumah mengikut suami selepas majlis akad dilangsungkan, ibu saya menghantar pemergiannya dengan linangan air mata. Masa itu saya cukup pelik kenapa ibu saya menangis sedangkan kakak saya pergi secara terhormat mengikut suami. Masa itu saya buntu tidak berjawapan.

Suri rumah sepenuh masa menjadikan anak-anak amat rapat dengan ibu. Masih terbayang di minda saya hingga kini betapa kalutnya ibu saya setiap pagi menyediakan sarapan sebelum saya dan adik-adik ke sekolah. Sememangnya saya antara anak yang cukup susah untuk makan pagi sekalipun dengan hanya minum teh dan apa yang pasti ibu saya akan membawa minuman hingga ke pintu luar dan akan pastikan saya mengambil sarapan walaupun dengan hanya seteguk air.

Masih terngiang kata-kata ibu bila saya mula berdegil tidak mahu bersarapan, "Minum lah sikit baru cergas dalam kelas" atau kadang-kadang ibu juga mengugut jika saya tetap berdegail, "Tak baik tu, minum sikit nanti tak berkat belajar". Mungkin kerana takut dengan ugutan, saya selalunya akan memaksa diri minum juga walau seteguk.

Tabiat saya yang jarang bersarapan melekat hingga kini kerana tiada siapa lagi yang boleh memaksa saya bersarapan. Tapi yang agak melucukan apabila ibu saya selalu berpesan dicorong-corong telefon setiap kali saya saya menelefon rumah atau melalui SMS dengan 3 perkara; kerapkan mandi, ambil sarapan dan banyakkan minum air. Tapi biasalah saya memang degil...

Kisah ibu saya yang murah air mata terhadap anak-anak saya panjangkan dengan kisah kakak sulung saya. Ketika abang ipar saya menyambung pengajian di UKM sejurus sahaja lahir anak sulung menjadikan hidup mereka sekeluarga agak susah. Hidup di Kuala Lumpur menjadikan kesempitan mereka kian parah. Berbekalkan gaji sebagai kerani sekolah kakak saya yang tidak sampai ke angka 1000 dan separuh gaji suami lantaran bercuti menyambung pengajian sepenuh masa sebagai guru menjadikan hidup mereka kian terhimpit.

Hidup menyewa di rumah setinggan yang rata-rata didiami warga Indonesia menjadikan hati saya pilu dan kadang-kadang mata saya juga berkaca. Pernah saya berseloroh pada kakak saya untuk membawa pulang Along (anak sulung kakak saya) ke kampung bila lahirnya anak yang kedua. Reaksi yang saya terima hanyalah linangan air mata tanpa kata. Kakak saya menangis bila ada sahaja cadangan mahu memisahkan dia daripada anak-anak. Tekadnya biarlah susah macam mana sekalipun asalkan anak-anak tetap bersama.

Niat saya semasa memberikakan cadangan untuk membawa pulang anak sulung kakak saya ke kampung dan dipelihara ibu saya lahir daripada rasa kesian yang amat sangat dengan kesempitan yang dialami. Mudah-mudahan kesusahan tersebut dapat dikurangkan.

Pernah suatu ketika semasa melahirkan anak kedua, semasa dalam pantang 40 hari kakak saya ke klinik dengan menaiki bas bersama 2 anak. Anak sulung berumur setahun setengah dipimpin dan anak ke dua yang baru berumur sebulan didukung dengan menaiki bas untuk ke klinik dalam kesesakan kota. Hati mana yang tidak sedih bila mendengar khabar susah kakak sebegitu. Tidak mampu saya bayangkan betapa susahnya hidup mereka anak-beranak.

Namun semuanya diceritakan selepas abang ipar saya tamat pengajian dan sekarang sudahpun menjadi pensyarah di Universiti Malaya dan sedang menyiapkan tesis PhD dalam bidang Psikologi Dan Pendidikan Khas Kanak-Kanak Istimewa. Sesungguhnya perlu saya iyakan, disebalik kehebatan seorang lelaki rupanya ada jasa insan tabah yang bernama isteri.

Kini, Kisah Sebuah Realiti

Pandangan saya bahawa ibu saya hanya mampu menangis bila berpisah dengan anak-anak rupanya meleset. Dalam Majlis Konvokesyen apabila saya naik ke pentas untuk berucap mewakili pelajar ibu saya langsung tidak menangis. Semasa di lapangan terbang ketika menghantar saya ke Mesir, ibu saya juga tidak menangis. Masih saya ingat senyuman dan pelukkan terakhir tersebut langsung tidak menunjukkan reaksi sedih malah ibu saya nampak tenang dan gembira. Apa yang terbaliknya saya pula yang sebak dan mata saya sedikit berkaca sebagaimana ayah saya juga.

Lama saya berfikir kenapa ibu saya mula bertegas dan tidak menangis ketika menghantar saya di Airport. Seminggu selepas itu saya menelefon ibu saya dan saya straight bertanya kenapa demikian jadinya. Ibu saya bercerita bahawa 3 tahun beliau bersedia dengan perpisahan ini sebaik sahaja saya menjejakkan kaki ke KIAS, Nilam puri dan bertegas untuk menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar. Katanya lagi, kini tiada apa lagi yang mahu disedihkan kerana hasratnya untuk melihat saya menjadi seorang berilmu kian hampir.

Ibu saya tidak menaruh harapan yang terlampau tinggi terhadap saya dan adik-beradik lelaki yang lain. Katanya beliau sudah puas hati sekiranya anak-anak berilmu, mampu menjadi imam di masjid dan mampu berkongsi ilmu dengan orang kampung. Pada saya tanggungjawab itu susah dan harapan itu tinggi.

- Artikel www.iluvislam.com

Mengapa Masakan Ibu Paling Sedap?
Masakan ibu adalah masakan yang paling sedap. Begitu selalunya dikatakan orang. Realitinya pun begitu. Percayalah seorang anak akan sentiasa merindui masakan ibunya jika terpisah sekian lama. Rindu masakan ibu yang sukar ditandingi. Walaupun si anak mungkin pernah menjamah makanan yang lebih mahal, eksotik dan sebagainya tetapi manakan sama masakan ibu. Mengapa?Kata orang, itulah penangan 'air tangan'. Memasak melalui pelbagai proses daripada menyiang, membasuh, menggaul, menguli dan lain-lain aktiviti yang kebanyakannya melibatkan sentuhan tangan secara langsung. Tangan tukang masaklah yang paling banyak menyentuh makanan. Jadi, dalam masakan ibu, air tangannyalah yang paling banyak 'terlarut' bersama bahan-bahan masakan.

Benarkah air tangan itu yang memberi kelazatan pada makanan yang dimasak. Benarkah begitu? Hakikatnya, itu bukan sebabnya. Air tangan yang dimaksudkan bukanlah 'air' dalam erti kata yang fizikal dan material. Air tangan sebenarnya ialah aliran kasih sayang, kesungguhan, keceriaan dan ketulusan hati seorang ibu yang memasak untuk anaknya. Hati itulah yang mengalirkan 'air tangan'. Jadi, air tangan pada hakikatnya ialah aliran kasih-sayang semasa ibu memasak untuk anaknya.

Pakar motivasi dan psikologi sepakat menegaskan bahawa orang yang melakukan satu kerja dengan penuh kasih-sayang, ceria dan tulus, hasil kerjanya akan berkualiti. Dorongan kerjanya bukan untuk 'mendapat' tetapi untuk 'memberi'. Seorang ibu yang memasak adalah didorong untuk 'memberi' kasih-sayang kepada anaknya, berbanding seorang 'chef' yang memasak atas dorongan ganjaran komersial.

Justeru semakin ikhlas, ceria dan kasih seseorang pada pekerjaannya dan kepada siapa dia tujukan atas kerjanya itu, maka semakin tinggilah kualiti kerja tersebut. Dan semakin kurang keikhlasan, keceriaan dan kasih seseorang semasa melakukan kerjanya, maka semakin rendahlah kualiti dan produktiviti kerja tersebut.

Realitinya, 'air tangan' bukan hanya ada pada kerja memasak. Ia ada dalam setiap jenis pekerjaan. Ia adalah aliran kasih sayang dan kecintaan yang seharusnya mengalir dalam setiap pekerja, pemimpin, guru, imam, jurutera, doktor, jururawat sehingga seorang buruh kasar. Setiap individu Muslim, wajar bekerja kerana Allah untuk berkhidmat sesama manusia. Seorang yang paling kasihkan Allah, dialah yang paling kasihkan manusia dan orang seperti inilah yang paling tinggi kualiti kerjanya.

Falsafah di sebalik 'air tangan' inilah saya kira dapat merealisasikan dorongan Rasulullah saw agar setiap kita memperelokkan kerja menerusi sabdanya:

"Bahawasanya Allah s.w.t suka apabila seseorang darikamu membuat sesuatu kerja, dia memperelokkan kerjanya."

- Artikel iluvislam.com